Τόμοι Συλλογής Επιστημονικών Δημοσιευμάτων

 

1.ΜΕΛΕΤΕΣ Ι, 1975 – 1995, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Αθήνα – Κομοτηνή 1996, σελίδες 365 (περιλαμβάνονται τα επιστημονικά άρθρα 1-12)

2.ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΙ, 1980 – 1998, ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, Αθήνα – Κομοτηνή 2000, σελίδες 254 (περιλαμβάνονται οι τα επιστημονικά άρθρα 13-19)

3.ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΙΙ, 1974 – 1999, ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, Αθήνα – Κομοτηνή 2000, σελίδες 412 (περιλαμβάνονται οι τα επιστημονικά άρθρα 20-31)

4.ΜΕΛΕΤΕΣ ΙV, ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, 1973 – 1999, Αθήνα – Κομοτηνή 2000, σελίδες 382 (περιλαμβάνονται οι τα επιστημονικά άρθρα 32-34)