Διεύθυνση Έκδοσης Επιστημονικών Έργων

 

1.Ερμηνεία του Συντάγματος. Διεύθυνση/Επιμέλεια Γ. Κασιμάτη και Κ. Μαυριά

2.Πηγές του Ελληνικού Δημοσίου Δικαίου, 12 τόμοι

3.Μελέτες, 13 τόμοι

4.Κείμενα Δημοσίου Δικαίου, 4 τόμοι

(1), Γ. Κασιμάτη – Ν. Μιχαλάκη – Ηλ. Νικολακόπουλου – Α. Παντελή (επιμ.), «Κείμενα Συνταγματικού Δικαίου» (σε δύο εκδόσεις)

(2), Σ. Λύτρα – Γλ. Σιούτη, «Κείμενα διοικητικού δικαίου» (σε δύο εκδόσεις)

(3), Δ. Βουδούρη – Αν. Στρατή (επιμ.), «Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς σε διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο – κείμενα»

(4), Σ. Αρ. Λύτρα – Α. Παντελή, «Ελληνική Βιβλιογραφία Δημοσίου Δικαίου (1821-1994), CD-ROM

5.Bibliothèque de Droit Constitutionnel/Schriftenreihe zum Verfassungsrecht/Series in Constitutional Law, dirigée par/herausgegeben von/edited by Georgios Kassimatis – Kostas G. Mavrias.

6.Verfassungsgeschichte und Staatsrechtslehre – Griechisch-deutsche Wechselwirkungen, Frankfurt am Main 2001, herausgegeben von Goerg Kassimatis und Michael Stolleis.

θεματικά