Εισαγωγές - Πρόλογοι Σε Επιστημονικά Βιβλια

1. Εισαγωγή στη φωτομηχανική επανέκδοση του έργου του Αλεξάνδρου Σβώλου, «Το Νέον Σύνταγμα και αι Βάσεις του Πολιτεύματος», στη σειρά «Κλασική Νομική Βιβλιοθήκη (επιμ. Αντωνίου Παντελή), Αθήνα-Κομοτηνή 2009.
2. Πρόλογος στο βιβλίο του Γ. Γεραπετρίτη «Ισότητα και θετικά μέτρα, Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2007
3. Πρόλογος στο βιβλίο του Ιωάννου Βαρβιτσιώτη «Οι βουλευτικές ασυλίες», Αθήνα-Κομοτηνή 1999 (Να βρεθεί)
4. Πρόλογος στον α΄ τόμο, που εκδόθηκε μετά το θάνατο του συγγραφέα, του τετράτομου έργου του Βαγγέλη Βολουδάκη, «Οι Κανονισμοί των Ελληνικών Πολιτικών Αντιπροσωπευτικών Σωμάτων, 1821-1991», που δημοσιεύθηκε στη σειρά του Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών: «Πηγές της Ελληνικής Συνταγματικής Ιστορίας» (εκδοτικά στοιχεία).
5. Πρόλογος στο βιβλίο του Παναγιώτη Ματθαίου, Το Εθνικό Κτηματολόγιο, Αθήνα-Κομοτηνή 2000
6. Πρόλογος στη δημοσίευση των Πρακτικών του Συνεδρίου του ΙΣΕ: «1844-1994, 150 Χρόνια Ελληνικού Κοινοβουλευτικού Βίου» στην Αθήνα, 15-17. 1995, στην επιστημονική σειρά Μελέτες, βιβλίο Μελέτες 12, Δίκαιο και Οικονομία Π. Ν. Σάκκουλα, 2000
7. Πρόλογος στο περιοδικό ΕφαρμογέςΔΔ, Επετειακό τεύχος, Αντ. Ν. Σακκουλα, 2007
8. Πρόλογος στο βιβλίο Πρακτικά της Εθνοσυνέλευσης της Γ΄ Σεπτεμβρίου 1843, έκδοση της Βουλής – (Να βρεθεί)
9. Προλογικός χαιρετισμός στον τιμητικό τόμο για τα 150 Χρόνια του Αρείου Πάγου, τόμος Ι., Αθήνα-Κομοτηνή 2007, σελ. XVIII
10. Πρόλογος στα Πρακτικά του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του ΙΣΕ σε συνεργασία με την Ε.Λ.Ι.Α.: «Η 3η Σεπτεμβρίου 1843 και το Σύνταγμά της. Αποτιμήσεις 150 χρόνια μετά», στην Αθήνα, 30.9.-2.10.1993, που δημοσιεύθησαν στη επιστημονική σειρά του ΙΣΕ Μελέτες, Μελέτες 11, Δίκαιο και Οικονομία Π. Ν. Σάκκουλα, 1999
11. Πρόλογος στο βιβλίο: Κείμενα Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου για την Προστασία των Αρχαιολογικών Θησαυρών, Πρακτικά του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του ΙΣΕ, στις Μελέτες, Αθήνα (Να βρεθεί)
12. Πρόλογος στον τόμο μελετών του Απόστολου Γέροντα (Να βρεθεί)
13. Πρόλογος στην επιστημονική σειρά «Πηγές της Ελληνικής Συνταγματικής Ιστορίας» (στον το Νο 1 – Να βρεθεί)
14. Πρόλογος στην φωτοτυπική επαναδημοσίευση του τρίτομου έργου του Ν. Ν. Σαριπόλου «Ελληνικόν Συνταγματικόν Δίκαιον» εν Αθήναις 1915, στη σειρά του Αντώνη Παντελή (επιμ.) Κλασική Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1987
15. Πρόλογος στο έργο του Ιωάννη Μ. Βαρβιτσιώτη, Η εγγυητική βουλευτική και ευρωπαϊκή ασυλία-Πραγματικότητα, σελ. VII-XV

θεματικά