Βιβλιοκρισιες- Βιβλιοπαρουσιασεις

1. Νικολάου Κ. Ρόκα, Η ελευθερία ανταγωνισμού και οι περιορισμοί αυτής, Αθήναι 1975, Το Σύνταγμα, 1975, σελ. 621 – 625.
2. Αποστόλου Σ. Γεωργιάδη, Εμπράγματον Δίκαιον, τεύχος ΙΙ, 1, Η κυριότης, Αθήναι 1975, Το Σύνταγμα, 1975, σελ. 920 – 923.
3. Αθανασίου Γ. Ράϊκου, Δικονομικόν Εκλογικόν Δίκαιον, έκδ. 7η, Αθήναι 1977, Το Σύνταγμα, 1977, σελ. 698.
4. Γκέοργκ Λούντβιχ Μάουρερ, Ο ελληνικός Λαός. Δημόσιο, ιδιωτικό και εκκλησιαστικό δίκαιο από την έναρξη του Αγώνα για την ανεξαρτησία ως την 31 Ιουλίου 1834. Χαϊδελβέργη 1835. Μετάφραση Όλγας Ρομπάκη. Εισαγωγή, Επιμέλεια, Σχολιασμός Τάσσου Βουρνά, Εκδόσεις Αφών Τολίδη, ΤοΣ 2/1977, σελ.362-363.
5. Αριστόβουλου Μάνεση, Συνταγματικό Δίκαιο, Ατομικές Ελευθερίες, α΄, Θεσσαλονίκη 1978, Το Σύνταγμα, 1978, σελ. 429.
6. Αθανασίου Γ. Ράϊκου, Ο έλεγχος του κύρους των βουλευτικών εκλογών της 20ής Νοεμβρίου 1977, έκδ. 2α, Αθήναι 1980, Το Σύνταγμα, 1980, σελ. 520 – 521.
7. Νίκου Μ. Ρώτη, Η διάλυση της Βουλής. Παραμορφώσεις του θεσμού στην Ελλάδα, Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου, τομ. 3, Αθήναι 1980, ΝοΒ 29 (1981), σελ. 631 – 632.
8. Eberhard Schmidt-Aßmann, Das Allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee – The scope of Administrative law. An example of modernization of its teaching in our country, ΤοΣ 27/2003 σελ. 207-211
9. Συνταγματικά Κείμενα των Ιονίων Νήσων, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, Αθήνα 2008, Παρουσίαση: 4 Φεβρουαρίου 2009, Αίθουσα «Ελευθ. Βενιζέλου» της Βουλής των Ελλήνων, (υπό δημοσίευση στο περιοδικό: Τεκμήριο, 2009, έκδοση του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

θεματικά