Συνέντευξη στο ιταλικό Blog voxpopuli

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ BLOG

(ΕΔΩΣΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΜΕΣΩ  SKYPE

στις 2.3.2015, 6-7 μμ)

http://blog-voxpopuli.org

www.voxpopuli.xyz