Το αγγλικό αυθεντικό κείμενο της σύμβασης του δανείου