Ταυτότητα Ιστοσελίδας

  

Α.  Γιατί δημοκρατία στον τιτλο

 

Ο τίτλος της Ιστοσελίδας φέρει το όνομα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ για δύο λόγους: Γιατί η Δημοκρατία αποτελεί τον υπέρτατο στόχο κάθε πολιτικής κοινωνίας και κάθε ανθρώπου ως πολιτικού όντος και μέλους της και το ανώτατο επίπεδο κοινωνικής συμβίωσης του ανθρώπου.

Η Δημοκρατία στον τίτλο της Ιστοσελίδας δεν αναφέρεται σε καμιά από τις γνωστές ιστορικές μορφές δημοκρατικού πολιτεύματος. Αναφέρεται στην ουσία και στο στόχο που ιστορικά ατελώς εξέφρασαν τα μέχρι σήμερα δημοκρατικά πολιτεύματα.

Η Δημοκρατία, συνεπώς, στον τίτλο της Ιστοσελίδας αποτελεί τον φέροντα οργανισμό της σκέψης, του λόγου, του διάλογου και της δυναμικής που φιλοδοξούμε να αναπτυχθούν με τη συζήτηση που θα έχομε.

 

 Β. Περιεχόμενο της Ιστοσελιδας  

 

 

1. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας περιορίζεται, κατά ανάγκην, στον κλύκλο γνώσεων του φιλοξενούντος.

       2. Η Ιστοσελίδαείναι για τον πολίτη, τη δημοκρατική πολιτική κοινωνία και την Ελλάδα

      3. Θέσεις και αρχές της Ιστοσελίδας

 α. Ο άνθρωπος, η δημοκρατία, η Ελλάδα.

Στόχος και υποχρέωση προσφοράς κάθε ανθρώπου-πολίτη είναι ο άνθρωπος ως μέλος της πολιτικής κοινωνίας, η δημοκρατική πολιτική κοινωνία γενικά και η συγκεκριμένη ιστορική πολιτική κοινωνία στην οποία ανήκει. Η Ιστοσελίδα κινείται:

 

 

      Για τον άνθρωπο και τη δημοκρατική κοινωνία ως πολιτικές οντότητες και

     -  Για την Ελλάδα ως πολιτική κοινωνία κοινής ιστορίας και κοινού πολιτισμού και ως ενεργό μέλος της παγκόσμιας κοινότητας των λαών.

β. Η πολιτική

Βασική αρχή της Ιστοσελίδας είναι ότι η πολιτική είναι και πρέπει να είναι η υπέρτατη ρυθμιστική αρχή της ανθρώπινης κοινωνίας. Μόνο η πολιτική, ως μορφή και δύναμη του αγώνα και της διαλεκτικής της Ιστορίας, μπορεί να εξυψώσει τη ζωή στην κοινωνία. Καμιά άλλη κοινωνική εξουσία δεν μπορεί. Με πλήρη συνείδηση ότι η πολιτική έχει διαβρωθεί και έχει υποδουλωθεί, σκοπός της Ιστοσελίδας είναι η έστω και ελάχιστη συμβολή στην ποιοτική αναγέννηση και αποκατάστασή της ως ρυθμιστικής αρχής της κοινωνικής ζωής στον πλανήτη. 

 γ. Βασικός στόχος της Ιστοσελίδας

Η συμβολή στην ανάπτυξη, στην ανάδειξη και στην προαγωγή της  κοινωνικής πολιτικής δημοκρατίας.

Μόνο η κοινωνική πολιτική δημοκρατία μπορεί, από τη φύση της, να έχει σκοπό την ανύψωση της αξίας του ανθρώπου με βάση την πολιτική ελευθερία, την πολιτική ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Κάθε άλλη μορφή πολιτικής κοινωνίας αντιμετωπίζεται κριτικά κάτω από το πρίσμα και με βάση τις αρχές της πολιτικής δημοκρατίας.

δ. Θεμελιώδεις αρχές της Ιστοσελίδας

Η πολιτική ελευθερία, η πολιτική ισότητα και η κοινωνική δικαιοσύνη

Κάθε άλλη μορφή «ελευθερίας», «ισότητας» και «δικαιοσύνης» που διαπλάσσονται και λειτουργούν για ορισμένες κατηγορίες ομάδων και συμφερόντων και παράγουν δεσμούς εξουσίας και υποταγής αντιμετωπίζονται κριτικά.

ε. Θεμελιώδης υποχρέωση της  Ιστοσελίδας

Ακολουθεί τη θεμελιώδη υποχρέωση του ανθρώπου ως πολιτικού όντος: να αγωνίζεται για την πραγματική πολιτική δημοκρατία, που δεν ολοκληρώνεται ποτέ.

Η πολιτική δημοκρατία και οι θεμελιώδεις αρχές της πορεύονται ιστορικά προς την ολοκλήρωσή τους, χωρίς ποτέ να ολοκληρώνονται. Γι’ αυτό η πορεία του ανθρώπου ως γένους πολιτικού είναι ο αγώνας για την ολοκλήρωσή του. Η Ιστοσελίδα έχει πλήρη συνείδηση αυτής της ιστορικής πραγματικότητας.

           στ. Οδηγός και βάση του αγώνα 

Οδηγός κάθε αγώνα για την κοινωνική δημοκρατία είναι η πραγματική ιστορία και η γνώση και συνείδηση της διαλεκτικής δυναμικής της.

  ζ. Αρχή αποστολής της Ιστοσελίδας

Προτείνομε: την αρχή προσφοράς της γνώσης και της πείρας για την πολιτική κοινωνία από την οποία πηγάζουν και   στην οποία ανήκουν.

Κάθε άνθρωπος αντλεί όλες τις γνώσεις του, όλες τις δυνάμεις του και ολόκληρη τη ύπαρξή του από την πολιτική κοινωνία της οποίας είναι μέλος. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας, έχοντας πλήρη συνείδηση αυτής της πραγματικότητας, προσφέρει και διαθέτει κάθε γνώση και πείρα της ζωής του για την πολιτική κοινωνία στην οποία ανήκει και στην οποία τα οφείλει. Αυτό προτείνει σε όλους.

       3. Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας

Κάθε θέμα θα μπορούσε να αφορά στον πολίτη και στη δημοκρατική πολιτική κοινωνία. Γι’ αυτό η Ιστοσελίδα περιορίζεται στο γνωστικό χώρο του διαχειριστή της. Κύριοι τομείς αυτού του χώρου είναι: πολιτική, πολίτης, πολιτεία και δίκαιο (θεωρία, πράξη, ιστορία).