Αυτοσύσταση, Πρώτη Γνωριμία

 

Δυο λόγια γι’ αυτόν με τον οποίο θα μιλάτε

-        Ο συνομιλητής σας  σ’ αυτή την Ιστοσελίδα λέγεται Γιώργος Κασιμάτης. Είναι ένας παλιός πανεπιστημιακός δάσκαλος, που δίδαξε για πολλά χρόνια στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών Συνταγματικό Δίκαιο και Πολιτειολογία (θεωρία του κράτους).

-         Πολλά χρόνια της ζωής του πέρασε στους χώρους διδασκαλίας, στην έρευνα, στη συγγραφή επιστημονικών μελετών, γενικά στους ατέλειωτους δρόμους της επιστημονικής γνώσης. Πολλά χρόνια, όμως, πέρασε και κοντά στην πολυποίκιλη ζωντανή πράξη, στην πράξη και της καλής και της κακής λειτουργίας του κράτους, και της καλής και της κακής εφαρμογής του δικαίου και της καλής και της κακής διακυβέρνησης της Ελλάδας.

-         Από αυτή τη ζωή κουβαλάει ένα βαρύ σάκο από γνώσεις και εμπειρίες που θέλει να τον ανοίξει και να διαθέσει το περιεχόμενό του στην κοινωνία, από την οποία το απόκτησε και στην οποία ανήκει.

Θα μάθετε λίγο περισσότερα σε τι σπίτι μπήκατε και με ποιον μιλάτε στις σελίδες:

 -        Για την ταυτότητα της Ιστοσελίδας

-         Σύντομο βιογραφικό για το Γιώργο Κασιμάτη

-         Αναλυτικό βιογραφικό για τον ίδιο

-        Εργογραφία, που περιλαμβάνει σε τίτλους τις επιστημονικές του μελέτες και επιλεγμένα άλλα δημοσιεύματά του         

-         Δημοσιεύματά του πολιτικής θεωρίας και πράξης.

-         Διάφορες δραστηριότητές του