x
kasimatis
Για επικοινωνία με τη διεύθυνση της Ιστοσελίδας εδώ:
info@kassimatisdimokratia.gr
1
2
3
4
5
ΣΦΗΝΑ 13
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ Από το 2010 υπερβήκαμε τον Μακιαβέλι. Υπερβήκαμε την «πολιτική της εξουσίας για την εξουσία» και χρησιμοποιήσαμε την «πολιτική του τρόμου» για να φτιάσομε το υπάκουο ανθρώπινο κοπάδι. Το 2021 φτάσαμε στη «φάρμα των ζώων». Εύχομαι το 2022 να μη μπούμε μέσα για πολύ.
Βλέπε περισσότερα εδώ
ΣΦΗΝΑ 12
Ο Ανδρέας Κάλβος μας άφησε μια αιώνια παρακαταθήκη: «Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία». Οι πιο πολλοί δεν την ξέρουν πια ή δε θέλουν να την ξέρουν. Οι λιγότεροι την ψελλίζουν με θαυμασμό ή την διακηρύττουν με στόμφο και περηφάνεια. Άραγε ξέρουν το νόημά της;
Βλέπε περισσότερα εδώ
ΣΦΗΝΑ 11
Ήρωες της Αντίστασης για την Πατρίδα και τη Δημοκρατία με την Τόλμη, την Αρετή και το Ήθος του Σάκη Καράγιωργα δε σβήνονται από τις πλατείες και τους δρόμους των πόλεων όπως δε σβήνονται από την Ιστορία. Ο Δήμος του Πύργου θέλει να χάσει τη μεγάλη τιμή που του χαρίζει το όνομα Σάκης Καράγιωργας;
Βλέπε περισσότερα εδώ
ΣΦΗΝΑ 10
Τα δάκρυα των Προκαθημένων της Χριστιανοσύνης στη Λέσβο για τους πρόσφυγες
Βλέπε περισσότερα εδώ
ΣΦΗΝΑ 9
ΣΦΗΝΑ 9 Σφετερισμός συνταγματικής αρμοδιότητας. Ο νόμος για τις άδειες καναλιών κατάφωρα αντισυνταγματικός. Η προκήρυξη θα είναι απολύτως άκυρη και οι άδειες θα είναι ανυπόστατες. Βλ. περισσότερα εδώ
Βλέπε περισσότερα εδώ

1.Παρατηρήσεις και προτάσεις δια το νέον Σύνταγμα. Περιοδικό «Το Σύνταγμα», 1975, σελ. 240 – 266

2.Περί των θεμελιωδών αρχών του Συντάγματος. Περιοδικό «Το Σύνταγμα», 1975, σελ. 5 – 26.

3.Σύνταγμα και κοινό δίκαιο. Τόμος 9, με τίτλο «Η επίδρασις του Συντάγματος του 1975 επί του ιδιωτικού και επί του δημοσίου δικαίου», Αθήνα 1976, σελ. 109 – 162.

4.Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για αναθεώρηση του Συντάγματος. Σοσιαλιστική Θεωρία και Πράξη, τεύχος 2, Αθήνα 1985, σελ. 18 – 51.

5.“Fragen demokratischer Legitimation. Am Beispiel des Übergangsregimes 1974 in Griechenland”, στον τόμο Für Staat und Recht, Festschrift für Herbert Schambeck, Berlin 1994, σελ. 717 επ.

6.Η Βαυαροκρατία στην Ελλάδα, διάλεξη που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ελλήνων Επιστημόνων Σχολών Μονάχου «Oskar von Miller”, στην Αθήνα (Goethe Institut),στις 9.6.1993, και δημοσιεύθηκε στην τριμηνιαία έκδοση του Συλλόγου “Stachus” Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 1994, σελ. 7 επ.

7.Το θεσμικό φαινόμενο στο δίκαιο και η αποδυνάμωσή του. Από τους δικαιικούς θεσμούς στις δικαιικές αρχές. Κριτική Επιθεώρηση Νομικής Θεωρίας και Πράξης, τεύχος 2ο, Ιούλιος 1995, σελ. 77 – 97.

8.Σύνταγμα και κοινό δίκαιο, αναδημοσίευση του προηγούμενου πονήματος (με αρ. 42) στο συλλεκτικό τόμο του Δημήτρη Τσάτσου (Επιμ.): Η Ερμηνεία του Συντάγματος, Αθήνα – Κομοτηνή 1995, σελ. 155 – 193, με την προσθήκη νέου τμήματος με τον τίτλο: ΙΙΙ. Οι θεμελιώδεις αρχές του συντάγματος ως ερμηνευτικοί κανόνες (σελ. 186 – 193).

9.George Kassimatis / P. Lazaratos, “Der rechtliche und institutionelle Status der Regionen in Griechenland”, στον τόμο των Gisela Fürber / Murray Forsyth (Hrsg.), The Regions- Factors of Integration or Disintegration in Europe?, Baden-Baden 1996, σελ. 189 επ.

10.Το νομικό καθεστώς του Αγίου Όρους. Λήμμα στην Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος – Λαρούς – Μπριτάννικα [λήμμα Άθως], (τ. 4, σελ. 108 –112), Αθήνα1982, 1997.

11.Ακαδημαϊκή ελευθερία. Λήμμα στην ίδια Εγκυκλοπαίδεια, τ. 5, 1982, 1997.

12.Αναφέρεσθαι δικαίωμα. Λήμμα στην ίδια Εγκυκλοπαίδεια, τ. 9, 1982, 1997.

13.Αντιπολίτευση. Λήμμα στην ίδια Εγκυκλοπαίδεια, τ. 10, 1982, 1997.

14.Απόρρητο των επιστολών – απόρρητο της ανταπόκρισης. Λήμμα στην ίδια Εγκυκλοπαίδεια, τ. 10, 1982, 1997.

15.Βουλή. Λήμμα στην ίδια Εγκυκλοπαίδεια, τ. 15, 1982, 1997.

16.Η δικαιοποίηση της ηθικής στις θεμελιώδεις αρχές του συντάγματος, Εισήγηση σε επιστημονικό συμπόσιο προς τιμήν του Κ. Μπέη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στις 8.12.1997, με θέμα «Το πρόβλημα του Δικαίου και των Ηθικών Αξιών», Δίκη 29σελ. 364-370

17.Άρθρο 1 του Συντάγματος – Ερμηνεία, στο Κασιμάτης/Μαυριάς, Ερμηνεία του Συντάγματος, Αθήνα-Κομοτηνή 1999, σελίδες 280

18.Το Σύνταγμα 1975/1986/2001. Ιστορικά στοιχεία, στο Κασιμάτης/Μαυριάς, Ερμηνεία του Συντάγματος, Αθήνα-Κομοτηνή 1999, σελίδες 37

19.Ερμηνεία του Προοιμίου του Συντάγματος, στο Κασιμάτης/Μαυριάς, Ερμηνεία του Συντάγματος, Αθήνα-Κομοτηνή 1999,σελίδες 7

20.Δημοκρατία [Διευρυμένη εργασία στη βάση εκείνης του λήμματος  «δημοκρατία» στο Λεξικό Νομικών Όρων (Διεύθυνση Κρ. Ιωάννου)], στον τόμο ΜΕΛΕΤΕΣ Ι, 1975 – 1995, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, σελ. 13-48

21.Αυταρχική και δημοκρατική συντακτική εξουσία, στο περιοδικό «Το Σύνταγμα», 1975, σελ. 166 επ., και στον τόμο ΜΕΛΕΤΕΣ Ι, σελ. 51-79.

22.Το ζήτημα της δημοκρατικής νομιμότητας εις αυταρχικόν καθεστώς και η ποινική ευθύνη των «πρωταιτίων» της δικτατορίας 1967 – 1974. Παρατηρήσεις εις το βούλευμα 118/1975 του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, στο περιοδικό «Το Σύνταγμα», 1975, σελ. 346 επ., και στον τόμο ΜΕΛΕΤΕΣ Ι, σελ. 81-93

23.Αι πραγματικαί (ουσιαστικαί) βάσεις της δημοκρατικής αρχής εις το αυταρχικόν καθεστώς. Παρατηρήσεις εις το βούλευμα 414/1975 του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Πρώτη δημοσίευση στο περιοδικό «Το Σύνταγμα», 1975, σελ. 508 επ., στον ίδιο τόμο σελ. 95-103.

24.Τα βουλεύματα 683/75 και 684/75 του Αρείου Πάγου υπό το πρίσμα του Συνταγματικού Δικαίου. Πρώτη δημοσίευση στο περιοδικό «Το Σύνταγμα», 1975, σελ. 651 επ., στον ίδιο τόμο σελ. 105-151

25.Ζητήματα ισχύος του συντακτικού έργου της δικτατορίας. Παρατηρήσεις στην απόφ. 19 του ΑΕΔ. Πρώτη δημοσίευση: Νομικό Βήμα, τ.39 (1991), σελ. 127, στον ίδιο τόμο σελ. 153-158

26.Ζητήματα δημοκρατικής νομιμοποίησης. στον ίδιο τόμο σελ. 159-181.

27.Τα πολιτικά κόμματα ως συνταγματικός θεσμός. Πρώτη δημοσίευση στο περιοδικό «Σύγχρονα Θέματα», τεύχος 8, 1980, στον ίδιο τόμο σελ. 183-205

28.Δημοκρατία και πολιτικά κόμματα. Πρώτη δημοσίευση: στο περιοδικό «Το Σύνταγμα», 1992, σελ. 201 επ., στον ίδιο τόμο σελ. 207-283

29.Η ουσιαστική σχέση της δημοκρατικής αρχής και της αρχής του κοινωνικού κράτους. Πρώτη δημοσίευση: στον τιμητικό τόμο με τίτλο «Τιμή Γεωργίου Κ. Βλάχου/ Melanges G. C. Vlachos, Αθήνα-Κομοτηνή 1995, σελ. 569 επ., στον ίδιο τόμο σελ. 257-283

30.Η ρήτρα «υπέρ του λαού» στο άρθρο 1 § 3 του Συντάγματος.

31.Ιστορική πορεία και μέλλον της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας στην Ευρώπη. Πρώτη δημοσίευση,  στον ίδιο τόμο σελ. 317-346

32.Προς μια νέα έννοια κράτους. Το “σύγχρονο” κράτος και η υπερκέρασή του, 1992. Πρώτη δημοσίευση στο ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΙ, 1980 – 1998, ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, σελ. 13-71

33.Η αντίσταση. Μία ιστορική και πολιτειολογική προσέγγιση – Συμβολή στην ιστορία της νομιμοποίησης του κρατικού φαινομένου, 1989. Πρώτη δημοσίευση, στον ίδιο τόμο σελ. 73-125

34.Η (μη) εκτέλεση των νόμων ως τεχνική ματαίωσης της θέλησης της βουλής. Πρώτη δημοσίευση: στο περιοδικό Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τευχ. 1, 1981, σελ. 95 επ., στον ίδιο τόμο σελ. 127-148

35.Εκλογικό σύστημα και πολίτευμα – Το πρόβλημα της “απλής αναλογικής”. Πρώτη δημοσίευση στον τόμο: Δημοσιεύματα της Ένωσης Ελλήνων Συνταγματολόγων 1, Αθήνα-Κομοτηνή 1990, σελ. 11 επ., στον ίδιο τόμο σελ. 149-158

36.Η διακρίβωση τελεσφόρησης διερευνητικής εντολής και η απαιτούμενη πλειοψηφία για την αποδοχή πρότασης εμπιστοσύνης. Πρώτη δημοσίευση, στον ίδιο τόμο σελ. 159-170

37.Σχέσεις των οργανικών φορέων της συμπολίτευσης. Σύνταγμα και πολιτική πραγματικότητα. Πρώτη δημοσίευση: στο περιοδικό “Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου”, Ειδικό τεύχος, Αθήνα-Κομοτηνή 1997, σελ. 15 επ., στον ίδιο τόμο σελ.  171-205

38.Οι διαρθρωτικές μεταβολές στο χώρο λειτουργίας του πολιτεύματος και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Πρώτη δημοσίευση, στον ίδιο τόμο σελ. 207-233   

39.Η Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Πρώτη δημοσίευση: ΝοΒ 27 (1979), σελ. 705 επ., ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΙΙ, 1974 – 1999, ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, Αθήνα – Κομοτηνή 2000, σελ. 21-39

40.Η απόφαση 40/1998 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Οι βάσεις εφαρμογής της αρχής σεβασμού και προστασίας της αξίας του ανθρώπου. Πρώτη δημοσίευση: ΝοΒ 47 (1999), σελ. 705 επ., στον ίδιο τόμο σελ. 41-70

41.Το ζήτημα της “τριτενέργειας” των ατομικών δικαιωμάτων. Η ισότητα των φύλων και ο θεσμός της οικογένειας στην ελευθερία τελευταίας βούλησης. Πρώτη δημοσίευση: στο περιοδικό “Το Σύνταγμα”, 1981, σελ. 1 επ., στον ίδιο τόμο σελ. 71-136

42.Η συνταγματική έννοια της ιδιοκτησίας και η διεύρυνσις αυτής. Πρώτη δημοσίευση: στο περιοδικό “Επιθεώρηση Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου”, 1974, στον ίδιο τόμο σελ. 139-173

43.Η απόφαση 40/1998 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Έννοια και προστασία της ιδιοκτησίας. Πρώτη δημοσίευση στο ΝοΒ 47 (1999), σελ. 705 επ., στον ίδιο τόμο σελ. 175-199

44.Η έννοια της ιδιοκτησίας και της ιδιοκτησιακής προστασίας. Παρατηρήσεις στην απόφ. ΑΠ. (ολ.) 40/1998. Πρώτη δημοσίευση: στο περιοδικό “Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου”, 1999, σελ. 189 επ., στον ίδιο τόμο σελ. 201-211

45.Ιστορική καταγωγή και εξέλιξη του κοινωνικού κράτους. Πρώτη δημοσίευση, στον ίδιο τόμο σελ. 215-248

46.Νέες μορφές παρέμβασης στο σύστημα οικονομικής παραγωγής. Κοινωνικός έλεγχος και κοινωνικοποίηση της παραγωγής. Πρώτη δημοσίευση: στον τόμο της Ένωσης Ελλήνων Συνταγματολόγων, “Οι συνταγματικές ελευθερίεςστην πράξη”, Αθήνα 1986, σελ. 299 επ., στον ίδιο τόμο σελ. 249-327

47.Κοινωνικά δικαιώματα και κοινωνική πολιτική. Σελίδες 329 – 337. Πρώτη δημοσίευση, στον ίδιο τόμο σελ. 329-337

48.Σκέψεις για την αρχή της ισότητας των φύλων. Πρώτη δημοσίευση: στο περιοδικό “Δικαιώματα του Ανθρώπου”, τ. Α (1999), σελ. 2 επ., στον ίδιο τόμο σελ. 341-357

49.Η ισότητα των φύλων και ΜΜΕ. Προτάσεις για αναθεώρηση. Πρώτη δημοσίευση, στον ίδιο τόμο σελ. 359-366

50.Ελληνική έννομη τάξη και ρατσισμός. Πρώτη δημοσίευση στο τεύχος με τίτλο: ”Η Ευρώπη αντιμέτωπη με το φαινόμενο του Ρατσισμού”, που εξέδωσε η ένωση “Κίνηση Πολιτών κατά του Ρατσισμού”, Αθήνα1995, στον ίδιο τόμο σελ. 367-382

51.Περί του ισχύοντος εν Ελλάδι συστήματος αστικής ευθύνης εκ κακοδικίας. Πρώτη δημοσίευση: στον τιμητικό τόμο για τον Παναγιώτη Ζέπο “Ξένιον Festschrift für Pan. J. Zepos”, Athen-Freiburg-Köln, 19, ΜΕΛΕΤΕΣ ΙV, ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, 1973 – 1999, Αθήνα – Κομοτηνή 2000, σελ. 13-97

52.Η αρχή του κράτους δικαίου και η υποχρέωση συμμόρφωσης της διοίκησης προς τις ακυρωτικές αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων. Το άρθρο 95 § 5 του Συντάγματος. Πρώτη δημοσίευση στον τόμο του Βάσσου Ρώτη, Νομικά Κείμενα, Δικαιοσύνη και Σύνταγμα, Αθήνα 1989, σελ. 365 επ., στον ίδιο τόμο σελ. 99-136

53.Συνταγματική Δικαιοσύνη. Στον ίδιο τόμο σελ. 137-258

54.Η λειτουργική και η προσωπική ανεξαρτησία των δικαστών. Στον ίδιο τόμο σελ. 267 – 336. Πρώτη δημοσίευση – προδημοσίευση από τον τιμητικό τόμο για τον Επαμεινώνδα Σπηλιωτόπουλο, Αθήνα-Κομοτηνή 2002, σελ.143-184.

 

55.Les principes fondamentaux de la constitution en tent que règles interprétatives. Mélanges Patrice Gélard, Droit Constitutionnel, 45 – 51.

56.Origines et évolution de l’Etat social. Στον τόμο της Julia Iliopoulos-Strangas (ed.), La protection des droits sociaux fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, Athen – Bruxelles - Baden-Baden, 2000, σελ. 3 – 25.

57.Η αναθεώρηση του Συντάγματος – Σκέψεις και παρατηρήσεις, «Το Σύνταγμα», 2000, σελ. 995 επ.

58.Rechtsstaatsprinzip und Rule of Law(Diskussionsbeitrag) στον τόμο: Häberle, Jörg Paul Müller (Hrsg.), Menschenrechte und Bürgerrechte in einer vielgestaltigen Welt, προς τιμήν του Thomas Fleiner, Institut du fédéralisme, Fribourg Suisse, 2000, σελ. 75 επ.

59.“Aktuelle Probleme im Verhältnis von Staat und Kirche in Griechenland”, στον ίδιο τόμο, σελ. 103 επ.

60.“Menschenrechte und Nationalstaat” (Diskussionsbeitrag), στον ίδιο τόμο, σελ. 165 επ.

61.“Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte des Sozialstaates”, στον τόμο της Julia Iliopoulos-Strangas (Hrsg.), Athen-Brüssel-Baden-Baden (υπό έκδοση)

62.Αριστόβουλος Μάνεσης, Ένα σκιαγράφημα του Συνταγματολόγου, «Το Σύνταγμα», τόμ. 25, 2000, σελ. 1 – 25.

63.Η συμβολή του Κώστα Μπέη στη συνταγματική σκέψη, Ομιλία στην εκδήλωση προς τιμήν του Καθηγητή Κώστα Μπέη που οργάνωσαν το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Κέντρο Δικανικών Μελετών και οι Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα την 13.12.1999. Δημοσιεύθηκε στο φυλλάδιο: Η συμβολή του Κώστα Μπέη στο σύγχρονο νομικό και κοινωνικό στοχασμό, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 2000, σελ. 17-19

64.Μορφές ιεραρχικής εναρμόνισης του δικαίου. Οι νέες διαστάσεις της συστηματικής ερμηνείας του δικαίου, ΤοΣ 1/2001, σελ. 1-33

65.Αναθεώρηση του Συντάγματος, Παρέμβαση στο ομώνυμο συνέδριο του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, δημοσίευση στο τεύχος Κείμενα Εργασίας 10, Αθήνα Ιανουάριος 2001, σελ. σελ. 60 επ.

66.Η παρά το νόμο απόρριψη της πρόσθετης παρέμβασης ως αναιρετικός λόγος που τον επικαλείται ο υπέρ ου η παρέμβαση, Δίκη 33/2002, σελ 991-1004 (γνωμοδότηση)

67.Τα συνταγματικά όρια της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Μια κριτική θεώρηση της μεταβολής στον τιμητικό τόμο για τον Κώστα Μπέη, Αθήνα 2003, τομ. Δ΄, σελ. 2717-2740.

68.Τα ιερά Προσκυνήματα της Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων, Νομοκανονικά, Επιθεώρηση Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου, Έτος Β΄ Τεύχος 2, Οκτώβριος 2003, σελ. 79-96

69.Συνταγματικά όρια επιβολής ανταποδοτικών τελών με κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης, Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών, τεύχος 11, 2003, σελ.1163-1167

70.Το ασυμβίβαστο των ιδιοτήτων του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου, του διευθυντικού στελέχους επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης σε σχέση με τις αντίστοιχες ιδιότητες προσώπων που αναλαμβάνουν την εκτέλεση έργων ή προμηθειών και την παροχή υπηρεσιών του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρα 2 παρ. 2, 3παρ. 2 και 6 παρ. 4 Ν. 3021/2002) – Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 14 παρ. 4 Σ, ΤοΣ 2/2003, σελ. 295-310 (γνωμοδότηση)

71.Von der Nationalverfassung zur Verfassung zwischen Supranationalität und Regionalismus, Mensch und Staat, L’homme et l’Etat Festschrift/ Mélanges Thomas Fleiner, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, S. 361 ff

72.Από τη θεωρία στη πράξη - Ο δύσβατος δρόμος και οι περιπλανήσεις των δικαστικών σκέψεων, Τιμητικός Τόμος του Συμβουλίου της Επικρατείας, 75 χρόνια, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 21-39

73.Δικαίωμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου ν’ ανακαλέσει την Πράξη 1928(γνωμοδότηση), Δίκη, 35/2004, σελ. 579-580

74.Η μετάβαση στη δημοκρατία και το Σύνταγμα του 1975, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, Αθήνα 2005, αυτοτελές και στον τόμο της Βουλής των Ελλήνων 30 χρόνια από το Σύνταγμα του 1975- Τα ελληνικά Συντάγματα από το Ρήγα έως σήμερα, Αθήνα 2004, σελ. 165-232

75.Η πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία στο πεδίο των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αρχών, Σύμμεικτα Γ. Κουμάντου, Αθήνα-Κομοτηνή 2004,  σελ. 411-428

76.Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και Κυπριακό, Εισήγηση σε «Στρογγυλή Τράπεζα», που διοργάνωσε το «Λαϊκόν Πανεπιστήμιον» της «Εταιρείας των Φίλων του Λαού», στις 24.5.2005, (υπό δημοσίευση)

77.Με τους: Prof. Andreas Ayer (Switzerland), Prof. Mark Βossuyt (Belgium), Prof. Peter Burns (Canada), Prof. Alfred de Zayas (U.S.A.), Prof. Silvio-Marcus Helmons (Belgium), Prof. Dieter Oberndoerfer (Germany) Prof. Malcolm N. Shaw QC (United Kingdom), International Expert Panel, A principled basis for a just and lasting Cyprus Settlement in the light of International and European Law, Brussels 2005, και στα ελληνικά: Διεθνές Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, Πλαίσιο αρχών για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού με γνώμονα το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Βρυξέλλες(έκδοση και δωρεάν διάθεση: Πανελλήνια Επιτροπή για Ευρωπαϊκή Λύση στην Κύπρο). Δημοσιεύθηκε και σε ειδική έκδοση φυλλαδίου της εφημερίδας  «Καθημερινή», 3.9.2005, με τον τίτλο: «Οκτώ σοφοί καταρρίπτουν το Σχέδιο Ανάν ως ασύμβατο με το Διεθνές Δίκαιο. Το πόρισμα του Διεθνούς Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων».

78.Crime organize et droits de lhomme in Mélanges pour Pavle Nicolič, Belgrade 2004, υπό έκδοση Οργανωμένο έγκλημα και δικαιώματα του ανθρώπου, Εισήγηση στο 2ο Συνέδριο Ευρωπαίων Νομικών, Αθήνα, 30.4.-3.5.2003, Δίκη 37 (2006), σελ. 773-790 (υπό δημοσίευση και στον τόμο Πρακτικών του Συνεδρίου).

79.Αρχές και σκέψεις για την ποιότητα άσκησης της αναθεωρητικής λειτουργίας, ΤοΣ  3/2006, σελ.749-768

80.Über die historischen und filosophischen Wurzeln der Demokratie in der Polis und bei Aristoteles, Die Ordnung der Freiheit, Festschrift für Christian Starck zum siebzigsten Geburtstag, Mohr Siebeck Tübingen, 2007, S. 73ff

81.Ο θεσμός της Εγχώριας Περιουσίας, Βουλή των Ελλήνων και Ακαδημία Αθηνών, Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Η Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα, 1864-2004, Τόμος Α΄ Πρακτικών, Ιστορία, σελ. 243-245

82.Ο Αλέξανδρος Σβώλος και η εποχή του, Συμβολή στον τόμο «Αλέξανδρος Σβώλος – Η σημαντική συμβολή του στη Δημοκρατία» της σειράς «Προσωπικότητες της Επιστήμης και της Πολιτικής», Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία (υπό δημοσίευση) (Θα εκδοθεί και ως βιβλίο).

83.«Δημόσιος» και «ιδιωτικός βίος» - Διαχωρισμός ή σύνδεση; Εισήγηση στο συνέδριο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων στην Αθήνα, με θέμα: «Τα εν οίκω και τα εν δήμω – Ο ιδιωτικός χώρος στην εποχή της πληροφορίας» 23 Απριλίου 2007 (στον τόμο του Ινστιτούτου «Ανάλεκτα Ι.Ο.Μ. 2008»).

84.Δικαιοδοσία ελέγχου συνταγματικότητας των πολιτειακών πράξεων. Εισήγηση στο συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών (υπό δημοσίευση στον τόμο των εισηγήσεων του συνεδρίου).

85.«Δημόσια περιουσία» - Εκτός συναλλαγής δημόσια πράγματα - Μη υποκείμενη σε αναγκαστική εκτέλεση δημόσια περιουσία. Οριοθέτηση με συνταγματικά κριτήρια, τιμητικός τόμος Απ. Γεωργιάδη., Αθήνα-Κομοτηνή

86.Δημοκρατία, λήμμα στο: Κρ. Ιωάννου (Επιμ.), Νομικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό, σελ. 215 – 228.

87.Μετά τη νομολογία του ΔΕΚ. Η αστική ευθύνη του κράτους για κακοδικία(υπό δημοσίευση στον τιμητικό τόμο για τον Κώστα Κεραμέα)

θεματικά